AANMELDEN

Online aanmelden:

U kunt zich op deze website online aanmelden.   BIJGEVOEGD FORMULIER TOEVOEGEN


Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek neemt u mee:

  • De verwijsbrief van de huisarts

Afmelden

Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd zullen wij de voor u gereserveerde tijd, tegen het niet verzekeraar afhankelijke tarief, bij u in rekening brengen.