KLACHTENREGELING

Heeft u een suggestie, kritische opmerking of misschien een klacht? Bespreek dit met uw behandelaar. Wellicht kunnen wij samen  een oplossing vinden of een misverstand rechtzetten.


Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw mening onvoldoende resultaat heeft, kunt uw overwegen een officiƫle klacht in te dienen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:
-De klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).  Op de website van het LVVP vindt u informatie over de te volgen procedure (www.lvvp.info), of


-De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Institutuut van Psychologen). Op de website van het NIP vind u informatie over de te volgende procedure (www.psynip.nl), of


-De klachtenregeling van de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen). Op de website van de NVGzP vind u informatie over de te volgen procudure (www.nvgzp.nl).


Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl), bel (070) 381 37 00. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is het hoogste gerecht dat oordeelt over klachten tegen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.