PRAKTIJK

Psychologenpraktijk Op Heij is  aangesloten bij diverse organisaties die de kwaliteit en deskundigheid van psychologen zowel bewaken als bevorderen. Hieronder worden deze organisaties nader beschreven.
NIP
Het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent NIP-leden aan het keurmerk Registerpsycholoog NIP. De psycholoog in deze praktijk dragen dit keurmerk en dient zich te houden aan de beroepscode die het NIP uitdraagt. Deze beroepscode is gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Ook het beroepsgeheim en dossiervoering is binnen deze beroepscode geregeld. Voor meer informatie over het NIP en de beroepscode kunt u kijken op www.psynip.nl.


 
BIG-register
De Wet BIG, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen de psychologen die in dit register zijn ingeschreven, mogen de door de wet beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-Psycholoog) voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Deze titel geeft aan dat de drager deskundig wordt geacht. De psycholoog binnen deze praktijk staat als Gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in dit BIG-register. Voor meer informatie over de het BIG-register kunt u kijken op www.ribiz.nl.
LVVP
De Landelijke Vereniging van Vrijgestigde Pychologen en Psychotherapeuten. Voor meer informatie over de LVVP kunt u kijken op www.lvvp.info


Kwaliteitstatuut 

De praktijk voldoet aan de vereiste  kwaliteitscriteria. Het kwaliteitsstatuut is in de praktijk ter inzage.