KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOOG

In mijn praktijk komen (zeer jonge) kinderen, jongeren en (bijna) volwassenen met uiteenlopende vraagstellingen en problematieken. Het kan gaan om gedragsproblemen of cognitieve en sociaal-emotionele vraagstukken van allerlei aard. Mijn doel is om de (jonge) mens zicht te geven op wat hij voelt en hoe hij daarmee kan omgaan. De ontplooiing van het gevoelsleven die daarmee op gang komt, draagt in hoge mate bij aan groei en ontwikkeling.

De behandeling gebeurt uitsluitend in een evidence based vorm die aansluit bij de vraag en de behoefte van de cliƫnt. Het kan bijvoorbeeld gaan om speltherapie, psycho-educatie, opvoedondersteuning, ouderbegeleiding of om combinaties.

De basis van mijn werkwijze ligt in psychologische en authentieke haptonomische principes.