HAPTOPSYCHAGOOG

De haptopsychagoog begeleidt (jonge) mensen naar een harmonische gevoelsontplooiing,zelfbewustzijn en onafhankelijkheid. Er wordt gewerkt aan een besef van compleet zijn en zelfverantwoordelijkheid, dat de basis vormt voor het vermogen om affectieve contacten aan te gaan en te onderhouden.
De haptopsychagoog maakt gevoelens tastbaar en concreet en daarmee worden ze hanteerbaar.Vanwege deze positieve benadering is de haptopyschagogie effectief voor jonge mensen met groei- en rijpings-
vragen en problemen met intermenselijke contacten.

Publicaties: