GENERALISTISCHE BASIS GGZ

GBGGZ is een afkorting en staat voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheid Zorg. Het betreft de psychologische zorg die wordt geboden aan cliënten met milde tot matig ernstige psychische klachten en bij wie sprake is van een DSM-stoornis.


Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komen clienten in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na een intakegesprek.

Klachten

 • Depressie, somberheid
 • Angst- en spanningsklachten, bijvoorbeeld: onrust, gejaagdheid, fobieën, paniek
 • Dwanggedachten en -handelingen
 • Overbelasting, overspannenheid, burn-out
 • Werk- en Studieproblemen, werkeloosheid
 • Traumatische ervaringen
 • Verwerkingsproblemen door het verlies van een naaste, ziekte/handicap
 • Overmatig piekeren
 • Slaapproblemen
 • Problemen in het contact met anderen
 • Lichamelijke problemen waarvoor geen direct medische oorzaak is gevonden
 • Chronische pijn
 • Levensfaseproblematiek
 • Eetproblemen
 • Assertiviteitsproblemen: moeite met nee zeggen, verlegenheid, onzekerheid etc.

…en tal van andere vragen, problemen of psychische klachten. Tijdens het eerste gesprek kunt u uw vragen voorleggen aan uw behandelaar. Ik zal met u nagaan of u aan het goede adres bent of dat andere vormen van hulpverlening meer geschikt zijn.